Çevre Politikamız

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

  • • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
  • • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
  • • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
  • • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
  • • Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
  • • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
  • • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında Whatsapp'tan bize yazabilir ve hızlı destek alabilirsiniz.

Whatsapp